PNG JPG BMP TIFF PPTX
Aspose.Slides for C++

تجزیه فرمت های PPTX در C++

تجزیه سند PPTX بومی و با کارایی بالا با استفاده از Aspose.Slides سمت سرور برای C++ API، بدون استفاده از نرم افزاری مانند Microsoft یا Adobe PDF.

چگونه فایل PPTX را با استفاده از C++ تجزیه کنیم

برای تجزیه فایل PPTX، از

Aspose.Slides for C++

API که یک API تجزیه اسناد غنی، قدرتمند و آسان برای استفاده برای پلتفرم C++ است. می توانید آخرین نسخه آن را مستقیما دانلود کنید، فقط باز کنید

NuGet

مدیر بسته، جستجو کنید Aspose.Slides.Cpp و نصب کنید. همچنین می توانید از دستور زیر در کنسول Package Manager استفاده کنید.

فرمان


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

مراحل تجزیه فایل های PPTX در C++

تجزیه سند پایه با Aspose.Slides for C++ APIها را می توان تنها با چند خط کد انجام داد.

 1. فایل PPTX را بارگیری کنید.

 2. آرایه ای از اشیاء ITextFrame اسلاید اول را دریافت کنید.

 3. از طریق آرایه TextFrames حلقه بزنید

 4. پاراگراف ها را در ITextFrame فعلی حلقه بزنید.

 5. در آی پاراگراف فعلی، بخش ها را حلقه بزنید.

 6. نمایش متن

سیستم مورد نیاز

Aspose.Slides برای C++ در تمام سیستم عامل ها و سیستم عامل های اصلی پشتیبانی می کند. لطفا مطمئن شوید که پیش نیازهای زیر را دارید.

 • مایکروسافت ویندوز یا یک سیستم عامل سازگار با C++ Runtime Environment برای ویندوز 32 بیت، ویندوز 64 بیت و لینوکس 64 بیت.
 • Aspose.Slides برای C++ DLL که در پروژه شما ارجاع داده شده است.
 

تجزیه فایل های PPTX - C++

// Sample file path
const String sourceFilePath = u"SourcePath\sourceFile.pptx";

// Load the PPTX file
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Get an Array of ITextFrame objects from the first slide
System::ArrayPtr<SharedPtr<ITextFrame>> textFramesSlideOne = SlideUtil::GetAllTextBoxes(presentation->get_Slides()->idx_get(0));

// Loop through the Array of TextFrames
for (int i = 0; i get_Length(); i++){
	// Loop through paragraphs in current ITextFrame
	for (SharedPtr<IParagraph> paragraph : textFramesSlideOne[i]->get_Paragraphs()){
		// Loop through portions in the current IParagraph
		for (SharedPtr<IPortion> portion : paragraph->get_Portions()){
			// Display text
			Console::WriteLine(portion->get_Text());
		}
	}
} 

  
 
 • درباره Aspose.Slides for C++ API

  Aspose.Slides API را می توان برای خواندن، نوشتن، دستکاری و تبدیل اسناد Microsoft PowerPoint به PDF، XPS، HTML، TIFF، ODP و فرمت های مختلف دیگر استفاده کرد. می توان فایل های جدید را از ابتدا ایجاد کرد و آن ها را در قالب های پشتیبانی شده مربوطه ذخیره کرد. Aspose.Slides یک API مستقل برای ایجاد، تجزیه یا دستکاری ارائه ها، اسلایدها و عناصر است و به هیچ نرم افزاری مانند Microsoft یا OpenOffice وابسته نیست.

  Online PPTX Parser Live Demos

  Extract text and images from PPTX documents right now by visiting our Live Demos website . The live demo has the following benefits

    No need to download Aspose API.
    No need to write any code.
    Just upload your PPTX files.
    It will be parsed instantly.

  PPTX چیست PPTX فرمت فایل

  Files with PPTX extension are presentation files created with popular Microsoft PowerPoint application. Unlike the previous version of presentation file format PPT which was binary, the PPTX format is based on the Microsoft PowerPoint open XML presentation file format. A presentation file is a collection of slides where each slide can comprise of text, images, formatting, animations, and other media. These slides are presented to audience in the form of slideshows with custom presentation settings.

  ادامه مطلب

  سایر اسناد تجزیه و تحلیل پشتیبانی شده

  با استفاده از C++، می توان به راحتی فرمت های دیگر از جمله را تجزیه کرد.

  ODP (فرمت ارائه اسناد باز)
  PPT (مایکروسافت پاورپوینت 97-2003)