PPT PPTX ODP POT ppsx
Aspose.Slides  for C++
ODP

قفل کردن یا محافظت با گذرواژه ODP با استفاده از C++

برای محافظت از فایل های ارائه با استفاده از API های سمت سرور، برنامه های C++ خود را بسازید.

محافظت از ارائه ODP از طریق C++

با استفاده از Aspose.Slides for C++، می‌توانید از ارائه ODP خود در برابر باز کردن یا تغییر با تنظیم رمز عبور محافظت کنید. سپس، برای باز کردن یا اصلاح ارائه قفل شده، کاربر باید رمز عبور را ارائه کند.

رمزگذاری یک ارائه ODP با استفاده از C++


auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(u"pres.odp");

presentation->get_ProtectionManager()->Encrypt(u"123123");
presentation->Save(u"encrypted-pres.odp", SaveFormat::Odp);

تنظیم محافظت از نوشتن روی یک ارائه ODP با استفاده از C++


auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(u"pres.odp");

presentation->get_ProtectionManager()->SetWriteProtection(u"123123");
presentation->Save(u"write-protected-pres.odp", SaveFormat::Odp);

نحوه محافظت از رمز عبور ODP از طریق C++

این مراحل برای محافظت از فایل‌های ODP هستند.

  1. ODP را با یک نمونه از Presentation بارگیری کنید

  2. با استفاده از کلاس ProtectionManager از ارائه محافظت کنید

  3. نتیجه را در قالب ODP ذخیره کنید

سایر فرمت های محافظتی پشتیبانی شده

با استفاده از C++، می‌توانید از قالب‌های زیر نیز محافظت کنید: