PPT PPTX ODP POT ppsx
Aspose.Slides for Java
ODP

قفل کردن یا محافظت با گذرواژه ODP با استفاده از Java

برای محافظت از فایل های ارائه با استفاده از API های سمت سرور، برنامه های Java خود را بسازید.

محافظت از ارائه ODP از طریق Java

با استفاده از Aspose.Slides for Java، می‌توانید از ارائه ODP خود در برابر باز کردن یا تغییر با تنظیم رمز عبور محافظت کنید. سپس، برای باز کردن یا اصلاح ارائه قفل شده، کاربر باید رمز عبور را ارائه کند.

رمزگذاری یک ارائه ODP با استفاده از Java


Presentation presentation = new Presentation("pres.odp");
try {
  presentation.getProtectionManager().encrypt("123123");
  presentation.save("encrypted-pres.odp", SaveFormat.Odp);
} finally {
  if (presentation != null) presentation.dispose();
}

تنظیم محافظت از نوشتن روی یک ارائه ODP با استفاده از Java


Presentation presentation = new Presentation("pres.odp");
try {
  presentation.getProtectionManager().setWriteProtection("123123");
  presentation.save("write-protected-pres.odp", SaveFormat.Odp);
} finally {
  if (presentation != null) presentation.dispose();
}

نحوه محافظت از رمز عبور ODP از طریق Java

این مراحل برای محافظت از فایل‌های ODP هستند.

 1. ODP را با یک نمونه از Presentation بارگیری کنید

 2. با استفاده از کلاس ProtectionManager از ارائه محافظت کنید

 3. نتیجه را در قالب ODP ذخیره کنید

سایر فرمت های محافظتی پشتیبانی شده

با استفاده از Java، می‌توانید از قالب‌های زیر نیز محافظت کنید: