فایل‌های PPTX را با SVG در پایتون ادغام کنید

API Python با سرعت بالا و چند پلتفرمی که به توسعه برنامه‌هایی با توانایی ایجاد، ادغام، بازرسی یا تبدیل فایل‌های ارائه Microsoft PowerPoint و OpenOffice بدون استفاده از هیچ نرم‌افزاری مانند Microsoft یا Open Office، Adobe PDF کمک می‌کند.

ادغام PPTX به SVG در پایتون

Aspose.Slides for Python via .NET یک کتابخانه قدرتمند پایتون برای ایجاد و دستکاری فایل های ارائه است. علاوه بر این، راه‌های انعطاف‌پذیری برای ترکیب چندین ارائه PPTX ارائه می‌کند. هنگامی که یک ارائه را با ارائه دیگری ادغام می کنید، به طور موثر اسلایدهای آنها را در یک ارائه واحد ترکیب می کنید تا یک فایل به دست آورید. Aspose.Slides به شما امکان می دهد دو ارائه را به روش های مختلف ادغام کنید. می‌توانید ارائه‌ها را با تمام اشکال، سبک‌ها، متون، قالب‌بندی، نظرات، انیمیشن‌ها و غیره ادغام کنید بدون اینکه نگران از دست دادن کیفیت یا داده باشید.

با استفاده از پایتون فایل‌های PPTX را با SVG ادغام کنید

برای ادغام ارائه های پاورپوینت، باید اسلایدها را از یک ارائه به ارائه دیگر شبیه سازی کنید.

کد پایتون برای ادغام چند PPTX در یک فایل SVG


import aspose.slides as slides


with slides.Presentation("presentation1.pptx") as pres1:
  with slides.Presentation("presentation2.pptx") as pres2:
    for slide in pres2.slides:
      pres1.slides.add_clone(slide)
  for slide in pres1.slides:
    with open("presentation_slide_{0}.svg".format(str(slide.slide_number)), "wb") as file:
      slide.write_as_svg(file)

نحوه ادغام PPTX به SVG با استفاده از Aspose.Slides for Python API

این مراحل برای ادغام دو فایل PPTX و ذخیره نتیجه به عنوان SVG در پایتون است.

 1. Aspose.Slides for Python via .NET را نصب کنید.

  pip install aspose.slides
  

 2. یک مرجع کتابخانه (وارد کردن کتابخانه) به پروژه پایتون خود اضافه کنید.

  import aspose.slides as slides
  

 3. فایل های منبع PPTX را در پایتون باز کنید.

  pres1 = slides.Presentation('pres1.pptx')
  pres2 = slides.Presentation('pres2.pptx')
  

 4. فایل‌های PPTX را با استفاده از روش add_clone ترکیب کنید.

  for slide in pres2.slides:
    pres1.slides.add_clone(slide)
  

 5. ارائه را ذخیره کنید و نتیجه را به صورت تک فایل SVG دریافت کنید.

  for slide in pres1.slides:
    with open("presentation_slide_{0}.svg".format(str(slide.slide_number)), "wb") as file:
      slide.write_as_svg(file)
  

ادغام فایل های PDF به صورت آنلاین

نحوه ادغام PDF در پایتون

PPTX را به سایر قالب‌های پشتیبانی شده صادر کنید

همچنین می‌توانید PPTX را ترکیب کرده و در قالب‌های دیگر فایل ذخیره کنید. تمام فرمت های پشتیبانی شده را در زیر مشاهده کنید