Pdf bewerken in C++

Snelle en platformonafhankelijke C++-bibliotheek voor het bewerken van PDF met behulp van C++-code

PDF bewerken met Aspose.Slides

Aspose.Slides voor C++ is een krachtige C++-bibliotheek die wordt gebruikt om presentaties, pdf-documenten en andere bestanden te manipuleren en te bewerken. U kunt een PDF-document bewerken door er een nieuwe regel tekst aan toe te voegen.

Pdf bewerken in C++

Met Aspose.Slides voor C++ kunt u met slechts een paar regels code een nieuwe regel tekst toevoegen aan een PDF-document.

C++-code voor het bewerken van PDF


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();

pres->get_Slides()->RemoveAt(0);
pres->get_Slides()->AddFromPdf(u"document.pdf");

auto slide = pres->get_Slides()->idx_get(0);
auto shape = slide->get_Shapes()->AddAutoShape(ShapeType::Rectangle, 10.0f, 10.0f, 100.0f, 50.0f);
shape->get_TextFrame()->set_Text(u"New text");

pres->Save(u"document.pdf", SaveFormat::Pdf);

PDF bewerken in C++

  1. Installeer Aspose.Slides voor C++. Zie Installatie .

  2. Voeg de bibliotheek toe als referentie in uw project.

  3. Maak een instantie van de klasse Presentatie.

  4. Laad het PDF-document dat u wilt bewerken.

  5. Voeg een nieuwe regel tekst toe.

  6. Sla het gewijzigde PDF-bestand op.

Bewerk andere bestanden

U kunt ook bestanden in andere indelingen bewerken