PDF bewerken in C#

Krachtige platformonafhankelijke .NET API voor het bewerken van PDF met C#-code op NET Framework-, .NET Core-, Windows Azure-, Mono- of Xamarin-platforms

PDF bewerken met Aspose.Slides

Aspose.Slides for .NET is een krachtige .NET-bibliotheek die wordt gebruikt om presentaties, pdf-documenten en andere bestanden te manipuleren en te bewerken. U kunt een PDF-document bewerken door er een nieuwe regel tekst aan toe te voegen.

PDF bewerken in C#

Met Aspose.Slides for .NET kunt u met slechts een paar regels code een nieuwe regel tekst toevoegen aan een PDF-document.

C#-code voor het bewerken van PDF

using (Presentation pres = new Presentation())
{
  pres.Slides.RemoveAt(0); // remove default empty slide
  pres.Slides.AddFromPdf("doc.pdf");

  AutoShape shape = (AutoShape)pres.Slides[0].Shapes[0];
  shape.TextFrame.Text = "New text";

  pres.Save("doc.pdf", SaveFormat.Pdf);
}

PDF bewerken in C#

 1. Installeer Aspose.Slides voor .NET. Zie Installatie .

 2. Voeg de bibliotheek toe als referentie in uw project.

 3. Maak een instantie van de klasse Presentatie.

 4. Laad het PDF-document dat u wilt bewerken.

 5. Voeg een nieuwe regel tekst toe.

 6. Sla het gewijzigde PDF-bestand op.

Bewerk andere bestanden

U kunt ook bestanden in andere indelingen bewerken