Bewerk PPT in C#

Krachtige platformonafhankelijke .NET API voor het bewerken van PPT met behulp van C#-code op NET Framework-, .NET Core-, Windows Azure-, Mono- of Xamarin-platforms

Bewerk PPT met Aspose.Slides

Aspose.Slides voor .NET is een krachtige .NET-bibliotheek die wordt gebruikt om presentaties te manipuleren en te bewerken. U kunt een PPT-presentatie bewerken door er een nieuwe regel tekst aan toe te voegen.

Bewerk PPT in C#

Met Aspose.Slides for .NET kunt u met slechts een paar regels code een nieuwe regel tekst toevoegen aan een PPT-document.

C#-code voor het bewerken van PPT

using (Presentation presentation = new Presentation("pres.ppt"))
{
  AutoShape shape = (AutoShape)presentation.Slides[0].Shapes[0];
  shape.TextFrame.Text = "New text";
  presentation.Save("pres.ppt", SaveFormat.Ppt);
}

Hoe PPT in C# te bewerken

 1. Installeer Aspose.Slides voor .NET. Zie Installatie .

 2. Voeg de bibliotheek toe als referentie in uw project.

 3. Maak een instantie van de klasse Presentatie.

 4. Laad de PPT-presentatie die u wilt bewerken.

 5. Voeg een nieuwe regel tekst toe.

 6. Sla het gewijzigde PowerPoint-bestand op.

Bewerk andere bestanden

U kunt ook bestanden in andere indelingen bewerken