Aspose.Slides for Node.js via .NET

Node.js PowerPoint API voor presentaties

Creëer, lees, wijzig en converteer PowerPoint- en OpenOffice-presentaties met Node.js zonder externe software.

  Download Free Trial

Aspose.Slides voor Node.js via .NET is een Node.js-bibliotheek waarmee u PowerPoint-presentaties in Node.js kunt maken, wijzigen en converteren. Het ondersteunt alle presentatie-elementen zoals dia's, vormen, tekst, grafieken, tabellen, afbeeldingen en meer. Het biedt ook veel geavanceerde functies, zoals het samenvoegen, klonen, splitsen, vergelijken en afdrukken van presentaties. Het werkt zonder enige afhankelijkheden en kan in korte tijd duizenden presentaties verwerken.

Aspose.Slides voor Node.js via .NET biedt deze populaire functies:

 • Presentaties laden, openen en bekijken.
 • Presentaties redigeren.
 • Presentatiebestanden converteren naar populaire presentatieformaten, zoals PPT, PPTX en ODP.
 • Presentaties exporteren naar PDF, JPG, HTML, GIF, SVG en vele andere formaten.
 • Presentaties renderen en printen.
 • Versleutelen en ontsleutelen van presentaties; presentaties beveiligen met een wachtwoord en wachtwoorden verwijderen.
 • Manipuleren van presentatie-entiteiten, zoals basisdia's, vormen, grafieken, afbeeldingsframes, audioframes, videoframes, OLE, VBA-macro's, animaties, enz.
 • En nog veel meer functies.

Node.js is een populaire, gratis, open-source en platformonafhankelijke JavaScript-runtime-omgeving waarmee ontwikkelaars opdrachtregelprogramma's en server-side scripts buiten een browser kunnen schrijven. Om deze reden is het Aspose.Slides-team er trots op om Aspose.Slides voor Node.js via .NET aan te bieden aan de Node.js-gemeenschap.

Geavanceerde Node.js PowerPoint API-functies

Maak of kloon bestaande dia's op basis van sjablonen

Werk met PowerPoint-tabellen via API

Pas de bescherming op vormen toe of verwijder deze

Voeg Excel-diagrammen toe als OleObjects aan dia's

Maak vormen en voeg tekst toe aan vormen op dia's

Behandel tekst- en vormopmaak

Genereer presentaties vanuit de database

Bescherm presentaties en functionele PDF

Presentaties afdrukken op een fysieke printer

Systeemvereisten

 • Aspose.Slides voor Node.js via .NET is een JavaScript-API op de server gebaseerd op Node.js. Het kan draaien op Windows-, Unix/Linux- en Mac-platforms met .NET6 of hoger.

Hoe installeren

Gebruik NPM om onze Node.js-bibliotheek voor presentatieverwerking te installeren vanuit de NPM-pakketrepository :

npm install aspose.slides.via.net

Hoe u een nieuwe PowerPoint-presentatie maakt in Node.js

In het onderstaande voorbeeld hebben we een rechthoek toegevoegd aan de eerste dia van de presentatie.

      	
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, SaveFormat, ShapeType } = asposeSlides;

var pres = new Presentation();
try 
{
  var slide = pres.slides.get(0);
  slide.shapes.addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 50, 150, 300, 200);
  
  pres.save("pres.pptx", SaveFormat.Pptx);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Dia's toevoegen/verwijderen/klonen en vormeigenschappen bewerken in Node.js

Deze Node.js-code laat zien hoe u verschillende eigenschappen bewerkt en dia's kloont:

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, BackgroundType, FillType, ImageFormat } = asposeSlides;

var pres = new Presentation();
try 
{
  // Add an empty slide to the presentation
  pres.slides.addEmptySlide(pres.layoutSlides.get(0));
  
  // Create another presentation and add its clone into the pres
  var pres2 = new Presentation();
  pres.slides.addClone(pres2.slides.get(0));
  
  // Access and modify properties of the first slide in pres
  var slide = pres.slides.get(0); // Get the first slide
  var slideNumber = slide.slideNumber; // Get slide number
  var hidden = slide.hidden; // Check if the slide is hidden
	
  // Set the background of the first slide
  slide.background.type = BackgroundType.OwnBackground; // Set background type
  slide.background.fillFormat.fillType = FillType.Solid; // Set fill type to solid
  slide.background.fillFormat.solidFillColor.color = "#AEC025F4"; // Set a solid fill color
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Hoe PowerPoint naar PDF te converteren in Node.js

Deze Node.js-code laat zien hoe u een PowerPoint naar een PDF-document converteert

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, SaveFormat } = asposeSlides;

var pres = new Presentation("pres.pptx");
try 
{
  pres.save("pres.pdf", SaveFormat.Pdf);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Hoe PowerPoint naar GIF te converteren in Node.js

Deze Node.js-code laat zien hoe u een PowerPoint naar een GIF-afbeelding converteert

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, SaveFormat } = asposeSlides;

var pres = new Presentation("pres.pptx");
try 
{
  pres.save("pres.gif", SaveFormat.Gif);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Hoe PowerPoint naar HTML te converteren in Node.js

Deze Node.js-code laat zien hoe u een PowerPoint naar een HTML-document converteert

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, SaveFormat } = asposeSlides;

var pres = new Presentation("pres.pptx");
try 
{
  pres.save("pres.html", SaveFormat.Html);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Hoe PowerPoint naar ODP te converteren in Node.js

Deze Node.js-code laat zien hoe u een PowerPoint naar een ODP-document converteert

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, SaveFormat } = asposeSlides;

var pres = new Presentation("pres.pptx");
try 
{
  pres.save("pres.odp", SaveFormat.Odp);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Presentaties samenvoegen in Node.js

Deze Node.js-code laat zien hoe u presentaties samenvoegt:

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, SaveFormat } = asposeSlides;

var pres1 = new Presentation("pres1.pptx");
var pres2 = new Presentation("pres2.pptx");
try 
{
  for (var i = 0; i < pres2.slides.length; i++) 
  {
    pres1.slides.addClone(pres2.slides.get(i));
  }
  
  pres1.save("combinedPresentation.pptx", SaveFormat.Pptx);
}
finally
{
  if (pres1 != null) pres1.dispose();
  if (pres2 != null) pres2.dispose();
}
      
    

Hoe verschillende eigenschappen van een PowerPoint-presentatie op te halen

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u verschillende eigenschappen van een PowerPoint-presentatie kunt ophalen.

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation } = asposeSlides;

var pres = new Presentation("pres.pptx");
try 
{
  // Retrieve various properties of the presentation
  var countSlides = pres.slides.count; // Total number of slides
  var countMastersSlides = pres.masters.count; // Total number of master slides
  var countLayoutSlides = pres.layoutSlides.count; // Total number of layout slides
  var firstSlideNumber = pres.firstSlideNumber; // Number of the first slide
  var lastView = pres.viewProperties.lastView; // Last view type of the presentation
  var masterThemeName = pres.masterTheme.name; // Name of the master theme
  var sourceFormat = pres.sourceFormat; // Format of the source presentation
  var countVideos = pres.videos.count; // Total number of videos in the presentation
  var countImages = pres.images.count; // Total number of images in the presentation
  
  // Retrieve objects for further manipulation or information extraction
  var slideObject = pres.slides.get(0); // Object of the first slide
  var mastersSlideObject = pres.masters.get(0); // Object of the first master slide
  
  // Log the total number of slides to the console
  console.log("countSlides:" + countSlides);  
  console.log("countMastersSlides:" + countMastersSlides);  
  console.log("countLayoutSlides:" + countLayoutSlides);  
  console.log("firstSlideNumber:" + firstSlideNumber);  
  console.log("lastView=" + lastView);  
  console.log("masterThemeName:" + masterThemeName);  
  console.log("sourceFormat:" + sourceFormat);  
  console.log("countVideos:" + countVideos);  
  console.log("countImages:" + countImages);  
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    
  

Support and Learning Resources