PPT PPTX
Aspose.Slides  for C++

Utwórz wykres w dokumentach programu PowerPoint przy użyciu języka C++

Twórz własne aplikacje C++, aby tworzyć wykresy kołowe, wykresy słupkowe i inne diagramy w prezentacjach przy użyciu interfejsów API po stronie serwera.