Konwertuj HTML na PPT w C++

Potężny, wieloplatformowy interfejs API C++ do konwersji HTML na PPT przy użyciu kodu C++

Konwertuj HTML na PPT za pomocą Aspose.Slides

Aspose.Slides for C++ to potężna biblioteka C++ używana do tworzenia, konwertowania i manipulowania prezentacjami programu PowerPoint, plikami PDF, dokumentami HTML i innymi akta. Kiedy konwertujesz HTML na PPT, zasadniczo przenosisz zawartość dokumentu HTML na slajdy w prezentacji PowerPoint.

Konwertuj HTML na PPT w C++

Używając Aspose.Slides for C++ , możesz przekonwertować dokument HTML na prezentację PowerPoint za pomocą zaledwie kilku linijek kodu:

Kod C++ do konwersji HTML na PPT

auto presentation = System::MakeObject<Presentation>();

{
    auto htmlStream = System::IO::File::OpenRead(u"page.html");
    presentation->get_Slides()->AddFromHtml(htmlStream);
}

presentation->Save(u"MyPresentation.ppt", SaveFormat::Ppt);

Jak przekonwertować HTML na PPT w C++

  1. Zainstaluj Aspose.Slides dla C++. Zobacz Instalacja .

  2. Dodaj bibliotekę jako odniesienie w swoim projekcie.

  3. Utwórz wystąpienie klasy Presentation.

  4. Załaduj dokument HTML, który chcesz przekonwertować na PPT.

  5. Zapisz wynikowy plik jako prezentację PPT.

Darmowy konwerter online

Jak przekonwertować PPT na HTML w Pythonie

Inne obsługiwane konwersje programu PowerPoint

Możesz także konwertować pliki w innych formatach do programu PowerPoint