DOCX JPG PDF XML OTP
 Product Family
HTML

Konwertuj OTP na HTML za pomocą C++

Wydajna konwersja OTP do HTML przy użyciu biblioteki C++ bez konieczności instalacji programu Microsoft PowerPoint.

Jak przekonwertować OTP na HTML za pomocą C++

Aby przekonwertować OTP na HTML, użyjemy

Aspose.Slides dla C++

API, które jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C++. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Slajdy.Cpp i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Komenda


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Kroki, aby przekonwertować OTP na HTML za pomocą C++

Deweloperzy C++ mogą łatwo przekonwertować plik OTP na HTML w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik OTP za pomocą Aspose.Slides dla obiektu prezentacji C++.
 2. Wywołaj metodę Save().
 3. Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego z rozszerzeniem pliku (HTML).
 4. Plik HTML zostanie zapisany pod określoną ścieżką.
 5. Otwórz plik HTML w kompatybilnym programie.

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem C++ przykładowego kodu konwersji upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
 • Aspose.Slides dla C++ DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Kod źródłowy konwersji OTP do HTML C++

// Load the OTP.
SharedPtr<Presentation> prs = MakeObject<Presentation>(u"sourceFile.otp");
// Save in HTML format.
prs->Save(u"convertedFile.html", Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Html);
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji OTP do HTML

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację, aby przekonwertować PPT na HTML

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować OTP na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  OTP TO BMP (Bitmapa)
  OTP TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  OTP TO GIF (Graficzny format wymiany)
  OTP TO JPEG (Obraz JPEG)
  OTP TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  OTP TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  OTP TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  OTP TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  OTP TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  OTP TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  OTP TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  OTP TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  OTP TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  OTP TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  OTP TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  OTP TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  OTP TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  OTP TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  OTP TO XML (Rozszerzalny język znaczników)
  OTP TO XPS (Specyfikacje papieru XML)