Konwertuj PDF na PPTX w C++

Szybka i wieloplatformowa biblioteka C++, która pomaga w tworzeniu aplikacji z możliwością tworzenia, scalania, sprawdzania lub konwertowania plików prezentacji Microsoft PowerPoint i OpenOffice bez użycia oprogramowania takiego jak Microsoft lub Open Office, Adobe PDF.

Konwertuj PDF na PPTX w C++

Aspose.Slides for C++ to potężna biblioteka C++ do tworzenia i manipulowania plikami prezentacji. Ponadto zapewnia elastyczne sposoby konwersji PDF na PPTX. Korzystając z Aspose.Slides dla C++, każdy programista lub aplikacja może konwertować pliki PDF na PPTX za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu C++.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania dokumentów, Aspose.Slides dla C++ szybko eksportuje pliki PDF do formatów plików PPTX. Biblioteka Aspose PowerPoint umożliwia konwersję PDF do PPTX i wielu innych formatów plików

Konwertuj PDF na PPTX przy użyciu C++

Aby przekonwertować PDF na PPTX, musisz utworzyć Prezentację z pliku PDF i zapisać ją jako PPTX.

Kod C++ do konwersji PDF na PPTX


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
pres->get_Slides()->AddFromPdf(u"InputPDF.pdf");
pres->Save(u"pres.pptx", SaveFormat::Pptx);

Jak przekonwertować PDF na PPTX przy użyciu Aspose.Slides dla C++ API

Oto kroki, aby przekonwertować PDF na PPTX w C++.

  1. Zainstaluj Aspose.Slides dla C++ .

  2. Dodaj odwołanie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do projektu C++.

  3. Otwórz źródłowe pliki PDF w języku C++.

  4. Zapisz wynik jako plik PPTX.

Darmowy konwerter online

Jak przekonwertować PPT na HTML w Pythonie

Konwertuj PDF na inne obsługiwane formaty

Możesz także przekonwertować PDF i zapisać do innych formatów plików. Zobacz wszystkie obsługiwane formaty poniżej