Konwertuj PNG na PDF w C++

Szybka i wieloplatformowa biblioteka C++, która pomaga w tworzeniu aplikacji z możliwością tworzenia, scalania, sprawdzania lub konwertowania plików prezentacji Microsoft PowerPoint i OpenOffice bez użycia oprogramowania takiego jak Microsoft lub Open Office, Adobe PDF.

Konwertuj PNG na PDF w C++

Aspose.Slides for C++ to potężna biblioteka C++ do tworzenia i manipulowania plikami prezentacji. Ponadto zapewnia elastyczne sposoby konwersji PNG na PDF. Korzystając z Aspose.Slides dla C++, każdy programista lub aplikacja może konwertować pliki PNG na PDF za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu C++.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania dokumentów, Aspose.Slides dla C++ szybko eksportuje pliki PNG do formatów plików PDF. Biblioteka Aspose PowerPoint umożliwia konwersję PNG do PDF i wielu innych formatów plików

Konwertuj PNG na PDF przy użyciu C++

Aby przekonwertować PNG na PDF, musisz utworzyć Prezentację z pliku PNG i zapisać ją jako PDF.

Kod C++ do konwersji PNG na PDF


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
auto slide = pres->get_Slides()->idx_get(0);
auto image = pres->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"image.png"));
slide->get_Shapes()->AddPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 10.0f, 10.0f, 100.0f, 100.0f, image);
pres->Save(u"pres.pdf", SaveFormat::Pdf);

Jak przekonwertować PNG na PDF przy użyciu Aspose.Slides dla C++ API

Oto kroki, aby przekonwertować PNG na PDF w C++.

  1. Zainstaluj Aspose.Slides dla C++ .

  2. Dodaj odwołanie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do projektu C++.

  3. Otwórz źródłowe pliki PNG w języku C++.

  4. Zapisz wynik jako plik PDF.

Darmowy konwerter online

Jak przekonwertować PPT na HTML w Pythonie

Konwertuj PNG na inne obsługiwane formaty

Możesz także przekonwertować PNG i zapisać do innych formatów plików. Zobacz wszystkie obsługiwane formaty poniżej