DOCX JPG PDF XML POT
 Product Family
PDF

Konwertuj POT na PDF za pomocą C++

Wydajna konwersja POT do PDF przy użyciu biblioteki C++ bez konieczności instalacji programu Microsoft PowerPoint.

Jak przekonwertować POT na PDF za pomocą C++

Aby przekonwertować POT na PDF, użyjemy

Aspose.Slides dla C++

API, które jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C++. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Slajdy.Cpp i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Komenda


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Kroki, aby przekonwertować POT na PDF za pomocą C++

Programiści C++ mogą łatwo przekonwertować plik POT do formatu PDF w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik POT za pomocą Aspose.Slides dla obiektu prezentacji C++.
 2. Wywołaj metodę Save().
 3. Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego z rozszerzeniem pliku (PDF).
 4. Plik PDF zostanie zapisany pod określoną ścieżką.
 5. Otwórz plik PDF w kompatybilnym programie.

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem C++ przykładowego kodu konwersji upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
 • Aspose.Slides dla C++ DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Kod źródłowy konwersji POT do PDF C++

// Load the POT.
SharedPtr<Presentation> prs = MakeObject<Presentation>(u"sourceFile.pot");
// Save in PDF format.
prs->Save(u"convertedFile.pdf", Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pdf);
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji POT do PDF

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację, aby przekonwertować PPT na PDF

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować POT na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  POT TO BMP (Bitmapa)
  POT TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  POT TO GIF (Graficzny format wymiany)
  POT TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  POT TO JPEG (Obraz JPEG)
  POT TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  POT TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  POT TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  POT TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  POT TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  POT TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POT TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  POT TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POT TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POT TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  POT TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  POT TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  POT TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  POT TO XML (Rozszerzalny język znaczników)
  POT TO XPS (Specyfikacje papieru XML)