DOCX JPG PDF XML POTX
 Product Family
PPTM

Konwertuj POTX na PPTM przez C++

Wysokowydajna konwersja POTX do PPTM przy użyciu biblioteki C++ bez konieczności instalacji programu Microsoft PowerPoint.

Jak przekonwertować POTX na PPTM za pomocą C++

Aby przekonwertować POTX na PPTM, użyjemy

Aspose.Slides dla C++

API, które jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C++. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Slajdy.Cpp i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Komenda


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Kroki do konwersji POTX na PPTM za pomocą C++

Programiści C++ mogą łatwo przekonwertować plik POTX na PPTM w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik POTX za pomocą Aspose.Slides dla obiektu prezentacji C++.
 2. Wywołaj metodę Save().
 3. Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego z rozszerzeniem pliku (PPTM).
 4. Plik PPTM zostanie zapisany pod określoną ścieżką.
 5. Otwórz plik PPTM w kompatybilnym programie.

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem C++ przykładowego kodu konwersji upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
 • Aspose.Slides dla C++ DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Kod źródłowy konwersji POTX do PPTM C++

// Load the POTX.
SharedPtr<Presentation> prs = MakeObject<Presentation>(u"sourceFile.potx");
// Save in PPTM format.
prs->Save(u"convertedFile.pptm", Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptm);
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji POTX do PPTM

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Video

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować POTX na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  POTX TO BMP (Bitmapa)
  POTX TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  POTX TO GIF (Graficzny format wymiany)
  POTX TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  POTX TO JPEG (Obraz JPEG)
  POTX TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  POTX TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  POTX TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  POTX TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  POTX TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  POTX TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  POTX TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POTX TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  POTX TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POTX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POTX TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  POTX TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  POTX TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  POTX TO XML (Rozszerzalny język znaczników)
  POTX TO XPS (Specyfikacje papieru XML)