DOCX JPG PDF XML PPS
 Product Family
EMF

Konwertuj PPS na EMF za pomocą C++

Wydajna konwersja PPS do EMF przy użyciu biblioteki C++ bez konieczności instalacji programu Microsoft PowerPoint.

Jak przekonwertować PPS na EMF za pomocą C++

Aby przekonwertować PPS na EMF, użyjemy

Aspose.Slides dla C++

API, które jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C++. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Slajdy.Cpp i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Komenda


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Kroki do konwersji PPS na EMF za pomocą C++

Programiści C++ mogą łatwo przekonwertować plik PPS na EMF w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik PPS za pomocą Aspose.Slides dla obiektu prezentacji C++.
 2. Wywołaj metodę Save().
 3. Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego z rozszerzeniem pliku (EMF).
 4. Plik EMF zostanie zapisany pod określoną ścieżką.
 5. Otwórz plik EMF w kompatybilnym programie.

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem C++ przykładowego kodu konwersji upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
 • Aspose.Slides dla C++ DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Kod źródłowy konwersji PPS na EMF C++

// Load the PPS.
SharedPtr<Presentation> prs = MakeObject<Presentation>(u"sourceFile.pps");
// Save in EMF format.
prs->Save(u"convertedFile.emf", Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Emf);
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji PPS do EMF

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Editor

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPS na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  PPS TO BMP (Bitmapa)
  PPS TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPS TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  PPS TO JPEG (Obraz JPEG)
  PPS TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PPS TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PPS TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  PPS TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPS TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PPS TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPS TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PPS TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  PPS TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPS TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPS TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  PPS TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  PPS TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  PPS TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  PPS TO XML (Rozszerzalny język znaczników)
  PPS TO XPS (Specyfikacje papieru XML)