DOCX JPG PDF XML PPT
 Product Family
PPTX

Konwertuj PPT na PPTX przez C++

Wydajna konwersja PPT do PPTX przy użyciu biblioteki C++ bez konieczności instalacji programu Microsoft PowerPoint.

Jak przekonwertować PPT na PPTX za pomocą C++

Aby przekonwertować PPT na PPTX, użyjemy

Aspose.Slides dla C++

API, które jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C++. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Slajdy.Cpp i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Komenda


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Kroki do konwersji PPT na PPTX za pomocą C++

Programiści C++ mogą łatwo przekonwertować plik PPT na PPTX w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik PPT za pomocą Aspose.Slides dla obiektu prezentacji C++.
 2. Wywołaj metodę Save().
 3. Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego z rozszerzeniem pliku (PPTX).
 4. Plik PPTX zostanie zapisany pod określoną ścieżką.
 5. Otwórz plik PPTX w kompatybilnym programie.

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem C++ przykładowego kodu konwersji upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
 • Aspose.Slides dla C++ DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Kod źródłowy konwersji PPT do PPTX C++

// Load the PPT.
SharedPtr<Presentation> prs = MakeObject<Presentation>(u"sourceFile.ppt");
// Save in PPTX format.
prs->Save(u"convertedFile.pptx", Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji PPT do PPTX

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Text To Gif

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPT na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  PPT TO BMP (Bitmapa)
  PPT TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  PPT TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPT TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  PPT TO JPEG (Obraz JPEG)
  PPT TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PPT TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PPT TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  PPT TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPT TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PPT TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPT TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PPT TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPT TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  PPT TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPT TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  PPT TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  PPT TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  PPT TO XML (Rozszerzalny język znaczników)
  PPT TO XPS (Specyfikacje papieru XML)