DOCX JPG PDF XML PPTM
 Product Family
PPT

Konwertuj PPTM na PPT za pomocą C++

Wysokowydajna konwersja PPTM do PPT przy użyciu biblioteki C++ bez konieczności instalacji programu Microsoft PowerPoint.

Jak przekonwertować PPTM na PPT za pomocą C++

Aby przekonwertować PPTM na PPT, użyjemy

Aspose.Slides dla C++

API, które jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C++. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Slajdy.Cpp i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Komenda


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Kroki, aby przekonwertować PPTM na PPT za pomocą C++

Programiści C++ mogą łatwo przekonwertować plik PPTM na PPT w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik PPTM za pomocą Aspose.Slides dla obiektu prezentacji C++.
 2. Wywołaj metodę Save().
 3. Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego z rozszerzeniem pliku (PPT).
 4. Plik PPT zostanie zapisany pod określoną ścieżką.
 5. Otwórz plik PPT w kompatybilnym programie.

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem C++ przykładowego kodu konwersji upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
 • Aspose.Slides dla C++ DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Kod źródłowy konwersji PPTM do PPT C++

// Load the PPTM.
SharedPtr<Presentation> prs = MakeObject<Presentation>(u"sourceFile.pptm");
// Save in PPT format.
prs->Save(u"convertedFile.ppt", Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Ppt);
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji PPTM do PPT

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Video

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPTM na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  PPTM TO BMP (Bitmapa)
  PPTM TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  PPTM TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPTM TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  PPTM TO JPEG (Obraz JPEG)
  PPTM TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PPTM TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PPTM TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  PPTM TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPTM TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PPTM TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPTM TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PPTM TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPTM TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  PPTM TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPTM TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  PPTM TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  PPTM TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  PPTM TO XML (Rozszerzalny język znaczników)
  PPTM TO XPS (Specyfikacje papieru XML)