DOCX JPG PDF XML PPTX
 Product Family
POT

Konwertuj PPTX na POT za pomocą C++

Wysokowydajna konwersja PPTX do POT przy użyciu biblioteki C++ bez konieczności instalacji programu Microsoft PowerPoint.

Jak przekonwertować PPTX na POT za pomocą C++

Aby przekonwertować PPTX na POT, użyjemy

Aspose.Slides dla C++

API, które jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C++. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Slajdy.Cpp i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Komenda


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Kroki do konwersji PPTX na POT za pomocą C++

Programiści C++ mogą łatwo przekonwertować plik PPTX na POT w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik PPTX za pomocą Aspose.Slides dla obiektu prezentacji C++.
 2. Wywołaj metodę Save().
 3. Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego z rozszerzeniem pliku (POT).
 4. Plik POT zostanie zapisany pod określoną ścieżką.
 5. Otwórz plik POT w kompatybilnym programie.

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem C++ przykładowego kodu konwersji upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
 • Aspose.Slides dla C++ DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Kod źródłowy konwersji PPTX do POT C++

// Load the PPTX.
SharedPtr<Presentation> prs = MakeObject<Presentation>(u"sourceFile.pptx");
// Save in POT format.
prs->Save(u"convertedFile.pot", Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pot);
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji PPTX do POT

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację MP4 To MP3

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPTX na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  PPTX TO BMP (Bitmapa)
  PPTX TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  PPTX TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPTX TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  PPTX TO JPEG (Obraz JPEG)
  PPTX TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PPTX TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PPTX TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  PPTX TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPTX TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPTX TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PPTX TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPTX TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  PPTX TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPTX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPTX TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  PPTX TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  PPTX TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  PPTX TO XML (Rozszerzalny język znaczników)
  PPTX TO XPS (Specyfikacje papieru XML)