Edytuj PDF w C++

Szybka i wieloplatformowa biblioteka C++ do edycji plików PDF przy użyciu kodu C++

Edytuj PDF za pomocą Aspose.Slides

Aspose.Slides for C++ to potężna biblioteka C++ używana do manipulowania i edytowania prezentacji, dokumentów PDF i innych plików. Możesz edytować dokument PDF, dodając do niego nowy wiersz tekstu.

Edytuj PDF w C++

Korzystając z Aspose.Slides for C++ , możesz dodać nowy wiersz tekstu do dokumentu PDF za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu.

Kod C++ do edycji plików PDF


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();

pres->get_Slides()->RemoveAt(0);
pres->get_Slides()->AddFromPdf(u"document.pdf");

auto slide = pres->get_Slides()->idx_get(0);
auto shape = slide->get_Shapes()->AddAutoShape(ShapeType::Rectangle, 10.0f, 10.0f, 100.0f, 50.0f);
shape->get_TextFrame()->set_Text(u"New text");

pres->Save(u"document.pdf", SaveFormat::Pdf);

Jak edytować PDF w C++

  1. Zainstaluj Aspose.Slides dla C++. Zobacz Instalacja .

  2. Dodaj bibliotekę jako odniesienie w swoim projekcie.

  3. Utwórz wystąpienie klasy Presentation.

  4. Załaduj dokument PDF, który chcesz edytować.

  5. Dodaj nowy wiersz tekstu.

  6. Zapisz zmieniony plik PDF.

Edytuj inne pliki

Możesz także edytować pliki w innych formatach