Połącz HTML w C++

Szybka i wieloplatformowa biblioteka C++ do łączenia plików HTML przy użyciu kodu C++

Scal HTML do HTML za pomocą Aspose.Slides

Aspose.Slides for C++ to potężna biblioteka C++ używana do tworzenia, konwertowania, scalania i manipulowania prezentacjami, plikami HTML i innymi dokumentami . Kiedy łączysz HTML z HTML, skutecznie łączysz zawartość z 2 dokumentów, aby uzyskać jeden plik HTML. Aspose.Slides umożliwia łączenie dokumentów HTML na różne sposoby. Możesz scalić HTML ze wszystkimi ich tekstami, formatowaniem, stylami itp.

Połącz HTML z HTML w C++

Używając Aspose.Slides for C++ , możesz szybko łączyć pliki HTML za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu

Kod C++ do łączenia HTML z HTML


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();

pres->get_Slides()->RemoveAt(0);
pres->get_Slides()->AddFromHtml(htmlText1);
pres->get_Slides()->AddFromHtml(htmlText2);

pres->Save(u"pres.html", SaveFormat::Html5);

Jak scalić HTML w C++

  1. Zainstaluj Aspose.Slides dla C++. Zobacz Instalacja .

  2. Dodaj bibliotekę jako odniesienie w swoim projekcie.

  3. Utwórz wystąpienie klasy Presentation.

  4. Załaduj pliki HTML, które chcesz scalić.

  5. Zapisz wynikowy dokument HTML.

Scal pliki PDF online

Jak scalić PDF w Pythonie

Scal inne pliki

Możesz także łączyć pliki w innych formatach, aby uzyskać jeden plik