PPT PPTX ODP
Aspose.Slides  for C++

Zablokuj lub zabezpiecz hasłem dokumenty PowerPoint i OpenOffice za pomocą C++

Twórz własne aplikacje C++, aby ustawiać hasła do prezentacji przy użyciu interfejsów API po stronie serwera.