PPT PPTX ODP POT ppsx
Aspose.Slides  for C++
ODP

Zablokuj lub zabezpiecz hasłem ODP za pomocą C++

Twórz własne aplikacje C++, aby chronić pliki prezentacji za pomocą interfejsów API po stronie serwera.

Ochrona prezentacji ODP za pośrednictwem C++

Korzystając z Aspose.Slides for C++, możesz zabezpieczyć swoją prezentację ODP przed otwarciem lub modyfikacją, ustawiając hasło. Następnie, aby otworzyć lub zmodyfikować zablokowaną prezentację, użytkownik musi podać hasło.

Szyfrowanie prezentacji ODP za pomocą C++


auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(u"pres.odp");

presentation->get_ProtectionManager()->Encrypt(u"123123");
presentation->Save(u"encrypted-pres.odp", SaveFormat::Odp);

Ustawianie ochrony przed zapisem w prezentacji ODP za pomocą C++


auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(u"pres.odp");

presentation->get_ProtectionManager()->SetWriteProtection(u"123123");
presentation->Save(u"write-protected-pres.odp", SaveFormat::Odp);

Jak zabezpieczyć hasłem ODP za pośrednictwem C++

Oto kroki, które należy wykonać, aby chronić pliki ODP.

  1. Załaduj ODP z instancją Presentation

  2. Chroń prezentację za pomocą klasy ProtectionManager

  3. Zapisz wynik w formacie ODP

Inne obsługiwane formaty ochrony

Korzystając z C++, możesz również chronić następujące formaty: