PPT PPTX ODP POT ppsx
Aspose.Slides  for C++
PPT

Zablokuj lub zabezpiecz hasłem PPT za pomocą C++

Twórz własne aplikacje C++, aby chronić pliki prezentacji za pomocą interfejsów API po stronie serwera.

Ochrona prezentacji PPT za pośrednictwem C++

Korzystając z Aspose.Slides for C++, możesz zabezpieczyć swoją prezentację PPT przed otwarciem lub modyfikacją, ustawiając hasło. Następnie, aby otworzyć lub zmodyfikować zablokowaną prezentację, użytkownik musi podać hasło.

Szyfrowanie prezentacji PPT za pomocą C++


auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(u"pres.ppt");

presentation->get_ProtectionManager()->Encrypt(u"123123");
presentation->Save(u"encrypted-pres.ppt", SaveFormat::Ppt);

Ustawianie ochrony przed zapisem w prezentacji PPT za pomocą C++


auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(u"pres.ppt");

presentation->get_ProtectionManager()->SetWriteProtection(u"123123");
presentation->Save(u"write-protected-pres.ppt", SaveFormat::Ppt);

Jak zabezpieczyć hasłem PPT za pośrednictwem C++

Oto kroki, które należy wykonać, aby chronić pliki PPT.

  1. Załaduj PPT z instancją Presentation

  2. Chroń prezentację za pomocą klasy ProtectionManager

  3. Zapisz wynik w formacie PPT

Inne obsługiwane formaty ochrony

Korzystając z C++, możesz również chronić następujące formaty: