PPT PPTX ODP PDF
Aspose.Slides  for Java

Konwersja prezentacji PowerPoint przy użyciu języka Java

Twórz własne aplikacje Java, aby konwertować prezentacje przy użyciu interfejsów API po stronie serwera.