DOCX JPG PDF XML ODP
 Product Family
PPTM

Konwertuj ODP na PPTM przez Java

Konwersja ODP do PPTM Java w celu konwersji jednej lub wielu stron do PPTM przy użyciu lokalnej biblioteki Java.

Jak przekonwertować ODP na PPTM za pomocą Javy

Aby renderować ODP do PPTM, użyjemy

Aspose.Slides for Java

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API konwersji dla platformy Java. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z

Maven

i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pom.xml.

Magazyn


<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository>

Zależność


<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>version of aspose-slides API</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Kroki, aby przekonwertować ODP na PPTM przez Java

Programiści Java mogą łatwo przekonwertować plik ODP na PPTM w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik ODP z instancją klasy Presentation
 2. Wywołaj metodę Presentation.save, określając ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFormat
 3. Plik PPTM zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji Java upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z Java Runtime Environment dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji komputerowych.
 • Pobierz najnowszą wersję Aspose.Slides for Java bezpośrednio od Maven.
 

Kod źródłowy konwersji ODP na PPTM Java

// instantiate a Presentation object that represents a ODP file
Presentation presentation = new Presentation("template.odp");
// save the presentation as PPTM
presentation.save("output.pptm", SaveFormat.Pptm);  
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji ODP do PPTM

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Video

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także konwertować ODP na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  ODP TO BMP (Bitmapa)
  ODP TO GIF (Graficzny format wymiany)
  ODP TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  ODP TO JPEG (Obraz JPEG)
  ODP TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  ODP TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  ODP TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  ODP TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  ODP TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  ODP TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  ODP TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  ODP TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  ODP TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  ODP TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  ODP TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  ODP TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  ODP TO SWF (Format SWF)
  ODP TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  ODP TO XPS (Specyfikacje papieru XML)