DOCX JPG PDF XML POTM
 Product Family
SWF

Konwertuj POTM na SWF za pomocą Javy

Konwersja POTM do SWF Java w celu konwersji jednej lub wielu stron do SWF przy użyciu lokalnej biblioteki Java.

Jak przekonwertować POTM na SWF za pomocą Javy

Aby wyrenderować POTM do SWF, użyjemy

Aspose.Slides for Java

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API konwersji dla platformy Java. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z

Maven

i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pom.xml.

Magazyn


<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository>

Zależność


<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>version of aspose-slides API</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Kroki, aby przekonwertować POTM do SWF za pomocą Javy

Programiści Java mogą łatwo przekonwertować plik POTM do SWF w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik POTM z instancją klasy Presentation
 2. Wywołaj metodę Presentation.save, określając ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFormat
 3. Plik SWF zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji Java upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z Java Runtime Environment dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji komputerowych.
 • Pobierz najnowszą wersję Aspose.Slides for Java bezpośrednio od Maven.
 

Kod źródłowy konwersji POTM do SWF Java

// instantiate a Presentation object that represents a POTM file
Presentation presentation = new Presentation("template.potm");
// save the presentation as SWF
presentation.save("output.swf", SaveFormat.Swf);  
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji POTM do SWF

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Collage

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować POTM na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  POTM TO BMP (Bitmapa)
  POTM TO GIF (Graficzny format wymiany)
  POTM TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  POTM TO JPEG (Obraz JPEG)
  POTM TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  POTM TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  POTM TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  POTM TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  POTM TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  POTM TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  POTM TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POTM TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  POTM TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POTM TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POTM TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  POTM TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  POTM TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  POTM TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  POTM TO XPS (Specyfikacje papieru XML)