DOCX JPG PDF XML PPSM
 Product Family
TIFF

Konwertuj PPSM na TIFF przez Java

Konwersja PPSM do TIFF Java w celu konwersji jednej lub wielu stron do formatu TIFF przy użyciu lokalnej biblioteki Java.

Jak przekonwertować PPSM na TIFF za pomocą Java?

Aby renderować PPSM do TIFF, użyjemy

Aspose.Slides for Java

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API konwersji dla platformy Java. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z

Maven

i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pom.xml.

Magazyn


<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository>

Zależność


<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>version of aspose-slides API</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Kroki, aby przekonwertować PPSM do TIFF za pomocą Javy

Programiści Java mogą łatwo przekonwertować plik PPSM do formatu TIFF w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik PPSM z instancją klasy Presentation
 2. Wywołaj metodę Presentation.save, określając ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFormat
 3. Plik TIFF zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji Java upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z Java Runtime Environment dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji komputerowych.
 • Pobierz najnowszą wersję Aspose.Slides for Java bezpośrednio od Maven.
 

Kod źródłowy konwersji PPSM do TIFF Java

// instantiate a Presentation object that represents a PPSM file
Presentation presentation = new Presentation("template.ppsm");
// save the presentation as TIFF
presentation.save("output.tiff", SaveFormat.Tiff);  
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji PPSM do TIFF

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Text To Gif

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPSM na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  PPSM TO BMP (Bitmapa)
  PPSM TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPSM TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  PPSM TO JPEG (Obraz JPEG)
  PPSM TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PPSM TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PPSM TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  PPSM TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPSM TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PPSM TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPSM TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PPSM TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPSM TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPSM TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPSM TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  PPSM TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  PPSM TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  PPSM TO SWF (Format SWF)
  PPSM TO XPS (Specyfikacje papieru XML)