DOCX JPG PDF XML PPTM
 Product Family
SWF

Konwertuj PPTM na SWF za pomocą Javy

Konwersja PPTM do SWF Java w celu konwersji jednej lub wielu stron do SWF przy użyciu lokalnej biblioteki Java.

Jak przekonwertować PPTM na SWF za pomocą Javy

Aby renderować PPTM do SWF, użyjemy

Aspose.Slides for Java

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API konwersji dla platformy Java. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z

Maven

i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pom.xml.

Magazyn


<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository>

Zależność


<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>version of aspose-slides API</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Kroki, aby przekonwertować PPTM na SWF za pomocą Javy

Programiści Java mogą łatwo przekonwertować plik PPTM do SWF w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Załaduj plik PPTM z instancją klasy Presentation
 2. Wywołaj metodę Presentation.save, określając ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFormat
 3. Plik SWF zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji Java upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z Java Runtime Environment dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji komputerowych.
 • Pobierz najnowszą wersję Aspose.Slides for Java bezpośrednio od Maven.
 

Kod źródłowy konwersji PPTM do SWF Java

// instantiate a Presentation object that represents a PPTM file
Presentation presentation = new Presentation("template.pptm");
// save the presentation as SWF
presentation.save("output.swf", SaveFormat.Swf);  
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji PPTM do SWF

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Collage

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPTM na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  PPTM TO BMP (Bitmapa)
  PPTM TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPTM TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  PPTM TO JPEG (Obraz JPEG)
  PPTM TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PPTM TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PPTM TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  PPTM TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPTM TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PPTM TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPTM TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PPTM TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPTM TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  PPTM TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPTM TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPTM TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  PPTM TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  PPTM TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  PPTM TO XPS (Specyfikacje papieru XML)