DOCX JPG PDF XML PPTX
 Product Family
PPSM

Konwertuj PPTX na PPSM przez Java

Konwersja PPTX do PPSM Java w celu konwersji jednej lub wielu stron do PPSM przy użyciu lokalnej biblioteki Java.

Jak przekonwertować PPTX na PPSM za pomocą Javy

Aby renderować PPTX do PPSM, użyjemy

Aspose.Slides for Java

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API konwersji dla platformy Java. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z

Maven

i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pom.xml.

Magazyn


<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository>

Zależność


<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>version of aspose-slides API</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Kroki, aby przekonwertować PPTX na PPSM przez Java

Programiści Java mogą łatwo przekonwertować plik PPTX na PPSM w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik PPTX z instancją klasy Presentation
 2. Wywołaj metodę Presentation.save, określając ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFormat
 3. Plik PPSM zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji Java upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z Java Runtime Environment dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji komputerowych.
 • Pobierz najnowszą wersję Aspose.Slides for Java bezpośrednio od Maven.
 

Kod źródłowy konwersji PPTX do PPSM Java

// instantiate a Presentation object that represents a PPTX file
Presentation presentation = new Presentation("template.pptx");
// save the presentation as PPSM
presentation.save("output.ppsm", SaveFormat.Ppsm);  
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji PPTX do PPSM

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Collage

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPTX na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  PPTX TO BMP (Bitmapa)
  PPTX TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPTX TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  PPTX TO JPEG (Obraz JPEG)
  PPTX TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PPTX TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PPTX TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  PPTX TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPTX TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PPTX TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPTX TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PPTX TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPTX TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPTX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPTX TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  PPTX TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  PPTX TO SWF (Format SWF)
  PPTX TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  PPTX TO XPS (Specyfikacje papieru XML)