PPT PPTX ODP
Aspose.Slides  for Java

Zablokuj lub zabezpiecz hasłem dokumenty PowerPoint i OpenOffice przy użyciu języka Java

Twórz własne aplikacje Java, aby ustawiać hasła do prezentacji za pomocą interfejsów API po stronie serwera.