PPT PPTX ODP POT ppsx
Aspose.Slides for Java
PPT

Zablokuj lub zabezpiecz hasłem PPT za pomocą Java

Twórz własne aplikacje Java, aby chronić pliki prezentacji za pomocą interfejsów API po stronie serwera.

Ochrona prezentacji PPT za pośrednictwem Java

Korzystając z Aspose.Slides for Java, możesz zabezpieczyć swoją prezentację PPT przed otwarciem lub modyfikacją, ustawiając hasło. Następnie, aby otworzyć lub zmodyfikować zablokowaną prezentację, użytkownik musi podać hasło.

Szyfrowanie prezentacji PPT za pomocą Java


Presentation presentation = new Presentation("pres.ppt");
try {
  presentation.getProtectionManager().encrypt("123123");
  presentation.save("encrypted-pres.ppt", SaveFormat.Ppt);
} finally {
  if (presentation != null) presentation.dispose();
}

Ustawianie ochrony przed zapisem w prezentacji PPT za pomocą Java


Presentation presentation = new Presentation("pres.ppt");
try {
  presentation.getProtectionManager().setWriteProtection("123123");
  presentation.save("write-protected-pres.ppt", SaveFormat.Ppt);
} finally {
  if (presentation != null) presentation.dispose();
}

Jak zabezpieczyć hasłem PPT za pośrednictwem Java

Oto kroki, które należy wykonać, aby chronić pliki PPT.

 1. Załaduj PPT z instancją Presentation

 2. Chroń prezentację za pomocą klasy ProtectionManager

 3. Zapisz wynik w formacie PPT

Inne obsługiwane formaty ochrony

Korzystając z Java, możesz również chronić następujące formaty: