PPT PPTX ODP PDF
Aspose.Slides  for .NET

Konwertuj prezentację PowerPoint za pomocą C#

Twórz własne aplikacje platformy .NET, aby konwertować prezentacje przy użyciu interfejsów API po stronie serwera.