HTML JPG PDF XML ODP
 Product Family
PDF

Konwertuj ODP na PDF za pomocą C#

Eksportuj pliki PowerPoint® ODP do formatu PDF na platformach .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin

Jak przekonwertować ODP na PDF za pomocą C#

Aby przekonwertować ODP na PDF, użyjemy

Aspose.Slides dla .NET

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Slajdy i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Kroki, aby przekonwertować ODP na PDF za pomocą C#

Programiści .NET mogą łatwo ładować i konwertować pliki ODP do formatu PDF w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik ODP z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę Save, określając ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFormat.Pdf jako parametry

 3. Plik PDF zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji platformy .NET upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides dla .NET DLL, do której odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod przedstawia konwersję ODP do formatu PDF w języku C#

// instantiate a Presentation object that represents a ODP file
var presentation = new Presentation("template.odp");
// save the presentation as PDF
presentation.Save("output.pdf", SaveFormat.Pdf); 
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji ODP do PDF

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację, aby przekonwertować PPT na PDF

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także konwertować ODP na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  ODP TO BMP (Bitmapa)
  ODP TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  ODP TO GIF (Graficzny format wymiany)
  ODP TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  ODP TO JPEG (Obraz JPEG)
  ODP TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  ODP TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  ODP TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  ODP TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  ODP TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  ODP TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  ODP TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  ODP TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  ODP TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  ODP TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  ODP TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  ODP TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  ODP TO SWF (Format SWF)
  ODP TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  ODP TO XPS (Specyfikacje papieru XML)