HTML JPG PDF XML OTP
 Product Family
PPSX

Konwertuj OTP na PPSX za pomocą C#

Eksportuj pliki PowerPoint® OTP do PPSX na platformach .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin

Jak przekonwertować OTP na PPSX za pomocą C#

Aby przekonwertować OTP na PPSX, użyjemy

Aspose.Slides dla .NET

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Slajdy i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Kroki, aby przekonwertować OTP na PPSX za pomocą C#

Programiści .NET mogą łatwo ładować i konwertować pliki OTP do PPSX w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik OTP z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę Save, określając ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFormat.Ppsx jako parametry

 3. Plik PPSX zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji platformy .NET upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides dla .NET DLL, do której odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję OTP do PPSX C#

// instantiate a Presentation object that represents a OTP file
var presentation = new Presentation("template.otp");
// save the presentation as PPSX
presentation.Save("output.ppsx", SaveFormat.Ppsx); 
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji OTP do PPSX

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Video

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować OTP na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  OTP TO BMP (Bitmapa)
  OTP TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  OTP TO GIF (Graficzny format wymiany)
  OTP TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  OTP TO JPEG (Obraz JPEG)
  OTP TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  OTP TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  OTP TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  OTP TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  OTP TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  OTP TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  OTP TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  OTP TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  OTP TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  OTP TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  OTP TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  OTP TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  OTP TO SWF (Format SWF)
  OTP TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  OTP TO XPS (Specyfikacje papieru XML)