HTML JPG PDF XML POT
 Product Family
EMF

Konwertuj POT na EMF za pomocą C#

Eksportuj pliki PowerPoint® POT do EMF na platformach .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin

Jak przekonwertować POT na EMF za pomocą C#

Aby przekonwertować POT na EMF, użyjemy

Aspose.Slides dla .NET

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Slajdy i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Kroki, aby przekonwertować POT na EMF za pomocą C#

Programiści .NET mogą łatwo ładować i konwertować pliki POT do formatu EMF w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik POT z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę Save, określając ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFormat.Emf jako parametry

 3. Plik EMF zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji platformy .NET upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides dla .NET DLL, do której odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję C# POT na EMF

// instantiate a Presentation object that represents a POT file
var presentation = new Presentation("template.pot");
// save the presentation as EMF
presentation.Save("output.emf", SaveFormat.Emf); 
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji POT do EMF

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Collage

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować POT na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  POT TO BMP (Bitmapa)
  POT TO GIF (Graficzny format wymiany)
  POT TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  POT TO JPEG (Obraz JPEG)
  POT TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  POT TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  POT TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  POT TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  POT TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  POT TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  POT TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POT TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  POT TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POT TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POT TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  POT TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  POT TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  POT TO SWF (Format SWF)
  POT TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  POT TO XPS (Specyfikacje papieru XML)