HTML JPG PDF XML POTX
 Product Family
EMF

Konwertuj POTX na EMF za pomocą C#

Eksportuj pliki PowerPoint® POTX do EMF na platformach .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin

Jak przekonwertować POTX na EMF za pomocą C#

Aby przekonwertować POTX na EMF, użyjemy

Aspose.Slides dla .NET

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Slajdy i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Kroki, aby przekonwertować POTX na EMF za pomocą C#

Programiści .NET mogą łatwo ładować i konwertować pliki POTX na EMF w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik POTX z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę Save, określając ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFormat.Emf jako parametry

 3. Plik EMF zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji platformy .NET upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides dla .NET DLL, do której odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję C# POTX na EMF

// instantiate a Presentation object that represents a POTX file
var presentation = new Presentation("template.potx");
// save the presentation as EMF
presentation.Save("output.emf", SaveFormat.Emf); 
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji POTX do EMF

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Video

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować POTX na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  POTX TO BMP (Bitmapa)
  POTX TO GIF (Graficzny format wymiany)
  POTX TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  POTX TO JPEG (Obraz JPEG)
  POTX TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  POTX TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  POTX TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  POTX TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  POTX TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  POTX TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  POTX TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POTX TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  POTX TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POTX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POTX TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  POTX TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  POTX TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  POTX TO SWF (Format SWF)
  POTX TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  POTX TO XPS (Specyfikacje papieru XML)