HTML JPG PDF XML PPSX
 Product Family
PPT

Konwertuj PPSX na PPT za pomocą C#

Eksportuj pliki PowerPoint® PPSX do PPT na platformach .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin

Jak przekonwertować PPSX na PPT za pomocą C#

Aby przekonwertować PPSX na PPT, użyjemy

Aspose.Slides dla .NET

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Slajdy i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Kroki, aby przekonwertować PPSX na PPT za pomocą C#

Programiści .NET mogą łatwo ładować i konwertować pliki PPSX na PPT w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik PPSX z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę Save, określając ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFormat.Ppt jako parametry

 3. Plik PPT zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji platformy .NET upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides dla .NET DLL, do której odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję PPSX na PPT C#

// instantiate a Presentation object that represents a PPSX file
var presentation = new Presentation("template.ppsx");
// save the presentation as PPT
presentation.Save("output.ppt", SaveFormat.Ppt); 
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji PPSX do PPT

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Editor

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPSX na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  PPSX TO BMP (Bitmapa)
  PPSX TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  PPSX TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPSX TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  PPSX TO JPEG (Obraz JPEG)
  PPSX TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PPSX TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PPSX TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  PPSX TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPSX TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PPSX TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPSX TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PPSX TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPSX TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  PPSX TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  PPSX TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  PPSX TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  PPSX TO SWF (Format SWF)
  PPSX TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  PPSX TO XPS (Specyfikacje papieru XML)