HTML JPG PDF XML PPT
 Product Family
PPTX

Konwertuj PPT na PPTX przez C#

Eksportuj pliki PowerPoint® PPT do PPTX na platformach .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin

Jak przekonwertować PPT na PPTX za pomocą C#

Aby przekonwertować PPT na PPTX, użyjemy

Aspose.Slides dla .NET

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Slajdy i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Kroki, aby przekonwertować PPT na PPTX za pomocą C#

Programiści .NET mogą łatwo ładować i konwertować pliki PPT na PPTX w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik PPT z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę Save, określając ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFormat.Pptx jako parametry

 3. Plik PPTX zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji platformy .NET upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides dla .NET DLL, do której odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję C# PPT na PPTX

// instantiate a Presentation object that represents a PPT file
var presentation = new Presentation("template.ppt");
// save the presentation as PPTX
presentation.Save("output.pptx", SaveFormat.Pptx); 
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji PPT do PPTX

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Video

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPT na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  PPT TO BMP (Bitmapa)
  PPT TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  PPT TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPT TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  PPT TO JPEG (Obraz JPEG)
  PPT TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PPT TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PPT TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  PPT TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPT TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PPT TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPT TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PPT TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPT TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  PPT TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPT TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  PPT TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  PPT TO SWF (Format SWF)
  PPT TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  PPT TO XPS (Specyfikacje papieru XML)