HTML JPG PDF XML PPT
 Product Family
XPS

Konwertuj PPT na XPS za pomocą C#

Eksportuj pliki PowerPoint® PPT do XPS na platformach .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin

Jak przekonwertować PPT na XPS za pomocą C#

Aby przekonwertować PPT na XPS, użyjemy

Aspose.Slides dla .NET

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Slajdy i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Kroki, aby przekonwertować PPT na XPS za pomocą C#

Programiści .NET mogą łatwo ładować i konwertować pliki PPT do XPS w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik PPT z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę Save, określając ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFormat.Xps jako parametry

 3. Plik XPS zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji platformy .NET upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides dla .NET DLL, do której odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod przedstawia konwersję PPT do XPS C#

// instantiate a Presentation object that represents a PPT file
var presentation = new Presentation("template.ppt");
// save the presentation as XPS
presentation.Save("output.xps", SaveFormat.Xps); 
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji PPT do XPS

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Text To Gif

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPT na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  PPT TO BMP (Bitmapa)
  PPT TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  PPT TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPT TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  PPT TO JPEG (Obraz JPEG)
  PPT TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PPT TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PPT TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  PPT TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPT TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PPT TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPT TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PPT TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPT TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  PPT TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPT TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  PPT TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  PPT TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  PPT TO SWF (Format SWF)
  PPT TO TIFF (Oznaczony format obrazu)