HTML JPG PDF XML PPTM
 Product Family
OTP

Konwertuj PPTM na OTP za pomocą C#

Eksportuj pliki PowerPoint® PPTM do OTP na platformach .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin

Jak przekonwertować PPTM na OTP za pomocą C#

Aby przekonwertować PPTM na OTP, użyjemy

Aspose.Slides dla .NET

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Slajdy i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Kroki, aby przekonwertować PPTM na OTP za pomocą C#

Programiści .NET mogą łatwo ładować i konwertować pliki PPTM na OTP w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik PPTM z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę Save, określając ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFormat.Otp jako parametry

 3. Plik OTP zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji platformy .NET upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides dla .NET DLL, do której odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję PPTM do OTP C#

// instantiate a Presentation object that represents a PPTM file
var presentation = new Presentation("template.pptm");
// save the presentation as OTP
presentation.Save("output.otp", SaveFormat.Otp); 
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji PPTM do OTP

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Collage

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPTM na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  PPTM TO BMP (Bitmapa)
  PPTM TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  PPTM TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPTM TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  PPTM TO JPEG (Obraz JPEG)
  PPTM TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PPTM TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  PPTM TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPTM TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PPTM TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPTM TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PPTM TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPTM TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  PPTM TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPTM TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPTM TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  PPTM TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  PPTM TO SWF (Format SWF)
  PPTM TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  PPTM TO XPS (Specyfikacje papieru XML)