HTML JPG PDF XML PPTX
 Product Family
PPT

Konwertuj PPTX na PPT przez C#

Eksportuj pliki PowerPoint® PPTX do PPT na platformach .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin

Jak przekonwertować PPTX na PPT za pomocą C#

Aby przekonwertować PPTX na PPT, użyjemy

Aspose.Slides dla .NET

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Slajdy i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Kroki, aby przekonwertować PPTX na PPT za pomocą C#

Programiści .NET mogą łatwo ładować i konwertować pliki PPTX na PPT w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik PPTX z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę Save, określając ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFormat.Ppt jako parametry

 3. Plik PPT zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji platformy .NET upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides dla .NET DLL, do której odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję PPTX do PPT C#

// instantiate a Presentation object that represents a PPTX file
var presentation = new Presentation("template.pptx");
// save the presentation as PPT
presentation.Save("output.ppt", SaveFormat.Ppt); 
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji PPTX do PPT

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację MP4 To MP3

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPTX na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  PPTX TO BMP (Bitmapa)
  PPTX TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  PPTX TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPTX TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  PPTX TO JPEG (Obraz JPEG)
  PPTX TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PPTX TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PPTX TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  PPTX TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPTX TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PPTX TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPTX TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PPTX TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPTX TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  PPTX TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPTX TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  PPTX TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  PPTX TO SWF (Format SWF)
  PPTX TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  PPTX TO XPS (Specyfikacje papieru XML)