Edytuj PPT w C#

Potężne, wieloplatformowe API .NET do edycji PPT przy użyciu kodu C# na platformach NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin

Edytuj PPT za pomocą Aspose.Slides

Aspose.Slides for .NET to potężna biblioteka .NET używana do manipulowania i edytowania prezentacji. Możesz edytować prezentację PPT, dodając do niej nowy wiersz tekstu.

Edytuj PPT w C#

Korzystając z Aspose.Slides for .NET , możesz dodać nowy wiersz tekstu do dokumentu PPT za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu.

Kod C# do edycji PPT

using (Presentation presentation = new Presentation("pres.ppt"))
{
  AutoShape shape = (AutoShape)presentation.Slides[0].Shapes[0];
  shape.TextFrame.Text = "New text";
  presentation.Save("pres.ppt", SaveFormat.Ppt);
}

Jak edytować PPT w C#

 1. Zainstaluj Aspose.Slides dla platformy .NET. Zobacz Instalacja .

 2. Dodaj bibliotekę jako odniesienie w swoim projekcie.

 3. Utwórz wystąpienie klasy Presentation.

 4. Załaduj prezentację PPT, którą chcesz edytować.

 5. Dodaj nowy wiersz tekstu.

 6. Zapisz zmieniony plik programu PowerPoint.

Edytuj inne pliki

Możesz także edytować pliki w innych formatach