Scal obraz w C#

Potężny, wieloplatformowy interfejs API platformy .NET do scalania kodu HTML z obrazem przy użyciu kodu C# w platformach NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin

Połącz HTML z obrazem za pomocą Aspose.Slides

Aspose.Slides for .NET to potężna biblioteka .NET używana do łączenia i manipulowania prezentacjami, dokumentami HTML i innymi plikami. Łącząc HTML z obrazem, skutecznie łączysz zawartość dokumentów HTML w celu uzyskania pojedynczego obrazu.

Połącz HTML z obrazem w C#

Korzystając z Aspose.Slides for .NET , możesz szybko łączyć pliki obrazów za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu

Kod C# do łączenia HTML z obrazem

using (Presentation pres = new Presentation())
{
  pres.Slides.RemoveAt(0); // removes default empty slide

  pres.Slides.AddFromHtml("page_1.html");
  pres.Slides.AddFromHtml("page_2.html");

  pres.Slides[0].GetThumbnail(new Size(960, 720)).Save("MergedFile.png", ImageFormat.Png);
}

Jak scalić HTML z obrazem w C#

 1. Zainstaluj Aspose.Slides dla platformy .NET. Zobacz Instalacja .

 2. Dodaj bibliotekę jako odniesienie w swoim projekcie.

 3. Utwórz wystąpienie klasy Presentation.

 4. Załaduj dokumenty HTML, które chcesz scalić.

 5. Zapisz powstały obraz.

Scal pliki PDF online

Jak scalić PDF w Pythonie

Scal inne pliki

Możesz także łączyć pliki w innych formatach, aby uzyskać jeden plik