Scal obraz do BMP w C#

Potężny, wieloplatformowy interfejs API .NET do łączenia obrazów z plikami BMP przy użyciu kodu C# na platformach NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin

Scal obraz do BMP za pomocą Aspose.Slides

Aspose.Slides for .NET to potężna biblioteka .NET używana do tworzenia, konwertowania, scalania i manipulowania prezentacjami, plikami PDF, obrazami, i inne pliki. Kiedy scalasz obraz do BMP, skutecznie łączysz obrazy, aby uzyskać pojedynczy plik BMP.

Scal obraz do BMP w C#

Używając Aspose.Slides for .NET , możesz szybko scalić obraz do formatu BMP za pomocą zaledwie kilku linijek kodu

Kod C# do scalania obrazu do formatu BMP

using (Presentation pres = new Presentation())
{
  IPPImage image = pres.Images.AddImage(File.ReadAllBytes("image1.png"));
  pres.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 0, 0, 100, 100, image);

  IPPImage image2 = pres.Images.AddImage(File.ReadAllBytes("image2.png"));
  pres.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 0, 200, 100, 100, image2);

  pres.Slides[0].GetThumbnail(new Size(960, 720)).Save("MergedFile.bmp", ImageFormat.Bmp);
}

Jak scalić obraz z BMP w C#

 1. Zainstaluj Aspose.Slides dla platformy .NET. Zobacz Instalacja .

 2. Dodaj bibliotekę jako odniesienie w swoim projekcie.

 3. Utwórz wystąpienie klasy Presentation.

 4. Załaduj obrazy, które chcesz scalić, jako ramki do zdjęć.

 5. Zapisz wynikowy plik BMP.

Scal pliki PDF online

Jak scalić PDF w Pythonie

Scal inne pliki

Możesz także łączyć pliki w innych formatach, aby uzyskać jeden plik