HTML JPG PDF XML ODP
Aspose.Slides for .NET
ODP

Odblokuj prezentację ODP za pomocą C#

Usuń ochronę z ODP za pomocą biblioteki .NET.

Jak odblokować plik ODP za pomocą C#

Aby usunąć plik ODP ochrony, użyjemy

Aspose.Slides dla .NET

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu API do ochrony dokumentów dla platformy C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Slajdy i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Aspose.Slajdy


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Odblokuj ODP za pomocą C#

Potrzebujesz pliku aspose.slides.dll , do którego odwołuje się Twój projekt, aby wykonać następujący przepływ pracy.

 1. Załaduj zablokowane ODP z instancją Presentation

 2. Sprawdź ochronę za pomocą właściwości typu logicznego IProtectionManager.IsWriteProtected

 3. Usuń ochronę za pomocą metody IProtectionManager.RemoveWriteProtection

 4. Zapisz wynik w formacie ODP

wymagania systemowe

Aspose.Slides for .NET jest obsługiwany we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Tylko upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio
 • Aspose.Slides dla platformy .NET, do której odwołuje się Twój projekt
 

Komenda


// load locked ODP file
var presentation = new Slides.Presentation("locked.odp");

// check if presentation is write protected
if (presentation.ProtectionManager.IsWriteProtected)
  // remove protection        
  presentation.ProtectionManager.RemoveWriteProtection();

// save presentation
presentation.Save("output.ppt", Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Odp);
 
 • Informacje o Aspose.Slides dla .NET API

  Aspose.Slides API może być używany do czytania, pisania, manipulowania i konwertowania dokumentów Microsoft PowerPoint do PDF, XPS, HTML, TIFF, ODP i różnych innych formatów. Można tworzyć nowe pliki od podstaw i zapisywać je w odpowiednich obsługiwanych formatach. Aspose.Slides to samodzielny interfejs API do tworzenia, analizowania lub manipulowania prezentacjami, slajdami i elementami i nie zależy od żadnego oprogramowania, takiego jak Microsoft lub OpenOffice.

  Free App to Unlock ODP

  Check our live demos to unlock ODP files with following benefits.

    No need to download or setup anything
    No need to write or compile code
    Just upload ODP file and hit the "Unlock" button
    Download the resultant ODP file from the link

  ODP Co to jest ODP Format pliku

  Files with ODP extension represent presentation file format used by OpenOffice.org in the OASISOpen standard. A presentation file is a collection of slides where each slide can comprise of text, images, formatting, animations, and other media. These slides are presented to audience in the form of slideshows with custom presentation settings. ODP files can be opened by applications that conform to the OpenDocument format (such as OpenOffice or StarOffice).

  Czytaj więcej

  Inne obsługiwane formaty odblokowywania

  Za pomocą C# można łatwo usunąć ochronę / odblokowanie różnych formatów, w tym.

  PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPTX (Otwórz format prezentacji XML)