Konwertuj OTP na PDF w Node.js

Aspose.Slides dla Node.js za pośrednictwem Java to potężna i łatwa w użyciu biblioteka, która pozwala konwertować prezentacje PowerPoint do różnych formatów w Node.js. Obsługuje wszystkie elementy i formaty prezentacji oraz zapewnia bogate API umożliwiające dostęp i modyfikację ich. Umożliwia także eksport slajdów do różnych formatów w celu dalszego przetwarzania lub udostępniania.

Konwertuj OTP na PDF w Node.js

Aspose.Slides dla Node.js przez Javę to potężna biblioteka Node.js do tworzenia plików prezentacji i manipulowania nimi. Ponadto zapewnia elastyczne sposoby konwersji OTP na PDF. Używając Aspose.Slides dla Node.js poprzez Javę, każdy programista lub aplikacja może przekonwertować pliki OTP na pliki PDF za pomocą zaledwie kilku linijek kodu.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania dokumentów, Aspose.Slides dla Node.js szybko eksportuje pliki OTP do formatów plików PDF. Biblioteka Aspose PowerPoint umożliwia konwersję plików OTP na PDF i wiele innych formatów plików

Konwertuj OTP na PDF przy użyciu Node.js

Aby przekonwertować plik OTP na PDF, musisz utworzyć prezentację z pliku OTP i zapisać ją jako PDF.

Kod Node.js do konwersji OTP na PDF


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.otp");
try
{
    pres.save("output.pdf", aspose.slides.SaveFormat.Pdf);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Jak przekonwertować OTP na PDF przy użyciu Aspose.Slides dla Node.js poprzez API Java

Aby przekonwertować OTP na PDF przy użyciu Aspose.Slides dla Node.js za pośrednictwem Java, musisz zaimportować pakiet do pliku JavaScript i utworzyć instancję klasy Prezentacja. Klasa Prezentacja reprezentuje dokument programu PowerPoint i udostępnia metody uzyskiwania dostępu do jego elementów oraz manipulowania nimi.

  1. Zainstaluj Aspose.Slides dla Node.js przez Javę .

  2. Dodaj odwołanie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Node.js.

  3. Otwórz pliki źródłowe OTP w Node.js.

  4. Zapisz wynik jako plik PDF.

Konwertuj OTP na inne obsługiwane formaty

Możesz także przekonwertować OTP i zapisać w innych formatach plików. Zobacz wszystkie obsługiwane formaty poniżej