Konwertuj PDF na OTP w Node.js

Aspose.Slides dla Node.js za pośrednictwem Java to potężna i łatwa w użyciu biblioteka, która pozwala konwertować prezentacje PowerPoint do różnych formatów w Node.js. Obsługuje wszystkie elementy i formaty prezentacji oraz zapewnia bogate API umożliwiające dostęp i modyfikację ich. Umożliwia także eksport slajdów do różnych formatów w celu dalszego przetwarzania lub udostępniania.

Konwertuj PDF na OTP w Node.js

Aspose.Slides dla Node.js przez Javę to potężna biblioteka Node.js do tworzenia plików prezentacji i manipulowania nimi. Ponadto zapewnia elastyczne sposoby konwersji PDF na OTP. Używając Aspose.Slides dla Node.js poprzez Javę, każdy programista lub aplikacja może przekonwertować pliki PDF na pliki OTP za pomocą zaledwie kilku linijek kodu.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania dokumentów, Aspose.Slides dla Node.js szybko eksportuje pliki PDF do formatów plików OTP. Biblioteka Aspose PowerPoint umożliwia konwersję plików PDF na OTP i wiele innych formatów plików

Konwertuj PDF na OTP przy użyciu Node.js

Aby przekonwertować plik PDF na OTP, musisz utworzyć prezentację z pliku PDF i zapisać ją jako OTP.

Kod Node.js do konwersji PDF na OTP


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation();
try
{
  pres.getSlides().removeAt(0);
  pres.getSlides().addFromPdf("welcome-to-powerpoint.pdf");

  pres.save("output.otp", aspose.slides.SaveFormat.Otp);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
} 

Jak przekonwertować PDF na OTP przy użyciu Aspose.Slides dla Node.js poprzez API Java

Aby przekonwertować PDF na OTP przy użyciu Aspose.Slides dla Node.js za pośrednictwem Java, musisz zaimportować pakiet do pliku JavaScript i utworzyć instancję klasy Prezentacja. Klasa Prezentacja reprezentuje dokument programu PowerPoint i udostępnia metody uzyskiwania dostępu do jego elementów oraz manipulowania nimi.

 1. Zainstaluj Aspose.Slides dla Node.js przez Javę .

 2. Dodaj odwołanie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Node.js.

 3. Otwórz pliki źródłowe PDF w Node.js.

 4. Zapisz wynik jako plik OTP.

Konwertuj PDF na inne obsługiwane formaty

Możesz także przekonwertować PDF i zapisać w innych formatach plików. Zobacz wszystkie obsługiwane formaty poniżej