Konwertuj POTM na PDF w Node.js

Aspose.Slides dla Node.js za pośrednictwem Java to potężna i łatwa w użyciu biblioteka, która pozwala konwertować prezentacje PowerPoint do różnych formatów w Node.js. Obsługuje wszystkie elementy i formaty prezentacji oraz zapewnia bogate API umożliwiające dostęp i modyfikację ich. Umożliwia także eksport slajdów do różnych formatów w celu dalszego przetwarzania lub udostępniania.

Konwertuj POTM na PDF w Node.js

Aspose.Slides dla Node.js przez Javę to potężna biblioteka Node.js do tworzenia plików prezentacji i manipulowania nimi. Ponadto zapewnia elastyczne sposoby konwersji POTM na PDF. Używając Aspose.Slides dla Node.js poprzez Javę, każdy programista lub aplikacja może przekonwertować pliki POTM na pliki PDF za pomocą zaledwie kilku linijek kodu.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania dokumentów, Aspose.Slides dla Node.js szybko eksportuje pliki POTM do formatów plików PDF. Biblioteka Aspose PowerPoint umożliwia konwersję plików POTM na PDF i wiele innych formatów plików

Konwertuj POTM na PDF przy użyciu Node.js

Aby przekonwertować plik POTM na PDF, musisz utworzyć prezentację z pliku POTM i zapisać ją jako PDF.

Kod Node.js do konwersji POTM na PDF


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.potm");
try
{
    pres.save("output.pdf", aspose.slides.SaveFormat.Pdf);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Jak przekonwertować POTM na PDF przy użyciu Aspose.Slides dla Node.js poprzez API Java

Aby przekonwertować POTM na PDF przy użyciu Aspose.Slides dla Node.js za pośrednictwem Java, musisz zaimportować pakiet do pliku JavaScript i utworzyć instancję klasy Prezentacja. Klasa Prezentacja reprezentuje dokument programu PowerPoint i udostępnia metody uzyskiwania dostępu do jego elementów oraz manipulowania nimi.

  1. Zainstaluj Aspose.Slides dla Node.js przez Javę .

  2. Dodaj odwołanie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Node.js.

  3. Otwórz pliki źródłowe POTM w Node.js.

  4. Zapisz wynik jako plik PDF.

Konwertuj POTM na inne obsługiwane formaty

Możesz także przekonwertować POTM i zapisać w innych formatach plików. Zobacz wszystkie obsługiwane formaty poniżej