Konwertuj POTX na FODP w Node.js

Aspose.Slides dla Node.js za pośrednictwem Java to potężna i łatwa w użyciu biblioteka, która pozwala konwertować prezentacje PowerPoint do różnych formatów w Node.js. Obsługuje wszystkie elementy i formaty prezentacji oraz zapewnia bogate API umożliwiające dostęp i modyfikację ich. Umożliwia także eksport slajdów do różnych formatów w celu dalszego przetwarzania lub udostępniania.

Konwertuj POTX na FODP w Node.js

Aspose.Slides dla Node.js przez Javę to potężna biblioteka Node.js do tworzenia plików prezentacji i manipulowania nimi. Ponadto zapewnia elastyczne sposoby konwersji POTX na FODP. Używając Aspose.Slides dla Node.js poprzez Javę, każdy programista lub aplikacja może przekonwertować pliki POTX na pliki FODP za pomocą zaledwie kilku linijek kodu.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania dokumentów, Aspose.Slides dla Node.js szybko eksportuje pliki POTX do formatów plików FODP. Biblioteka Aspose PowerPoint umożliwia konwersję plików POTX na FODP i wiele innych formatów plików

Konwertuj POTX na FODP przy użyciu Node.js

Aby przekonwertować plik POTX na FODP, musisz utworzyć prezentację z pliku POTX i zapisać ją jako FODP.

Kod Node.js do konwersji POTX na FODP


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.potx");
try
{
    pres.save("output.fodp", aspose.slides.SaveFormat.Fodp);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Jak przekonwertować POTX na FODP przy użyciu Aspose.Slides dla Node.js poprzez API Java

Aby przekonwertować POTX na FODP przy użyciu Aspose.Slides dla Node.js za pośrednictwem Java, musisz zaimportować pakiet do pliku JavaScript i utworzyć instancję klasy Prezentacja. Klasa Prezentacja reprezentuje dokument programu PowerPoint i udostępnia metody uzyskiwania dostępu do jego elementów oraz manipulowania nimi.

  1. Zainstaluj Aspose.Slides dla Node.js przez Javę .

  2. Dodaj odwołanie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Node.js.

  3. Otwórz pliki źródłowe POTX w Node.js.

  4. Zapisz wynik jako plik FODP.

Konwertuj POTX na inne obsługiwane formaty

Możesz także przekonwertować POTX i zapisać w innych formatach plików. Zobacz wszystkie obsługiwane formaty poniżej